הפרשת חלה לכלה

מצוות הפרשת חלה היא מצווה חשובה מאד ונהגו היום לעשות הפרשת חלה לכלה קום החתונה סגולה לחיים טובים ומאושרים לבריאות לפרנסה טובה לאהבה אחווה שלום ורעות. מצוות הפרשת חלה מקורה שבזמן בית המקדש היו נותנים לכהנים תרומה. כתוב בספר החינוך שהטעם שהיו נותנים לכהנים תרומה היות והם היו עסוקים בעבודת בית המקדש הקב"ה רצה להסיר מעליהם את טרדת הפרנסה וציווה על עם ישראל לתת להם תרומה מהקורבן כך שהכנים יהיו פנוים מטרדות היום ויהיו עסוקים רק בעיניני עבודת בית המקדש. כידוע להפרשת חלה לכלה ישנם סגולות רבות ומיוחדות הן על פרנסה טובה בריאות והצלחה לזוג אך כידוע מעל הכל הסגולה העיקרית היא למעוכבות שידול ישנה סגולה נפלאה לעשות ערב הפרשת חלה למציאת זיווג הגון משורש נשמת האדם והיא סגולה ידועה ובדוקה וחשובה מאד.כאמור טקס הפרשת חלה חוגגים לפני אירוע חשוב כמו חתונה או זיווג או לפני לידה בזמן הטקס המיוחד הזה של הפרשת חלה המשתתפות בטקס אף הן מתפללות ומבקשות דברים אישיים כמו זוגיות, פרנסה, בריאות, לידה קלה, בעיקר הפרשת חלה לכלה היא המעודפת בקרב בנו ת ישראל להצלחה וברכה.

ברכת הפרשת חלה היא: ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה וכן יהי רצון שכל תפילותיכם יתקבלו לרצון ושערי דמעה לא ננעלו ונזכה לבניין בית המקדש ולביאת גואל צדק, אמן.

​​​​​​​

 
 תחינה חשובה לאמירה לאחר הפרשת חלה:
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאנו מרימים כמו הקרבן שהוקרב על המזבח שהתקבל ברצון, וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרת עוונותיי ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש נקייה מחטא ועוון ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים עם בעלי להיות ניזונים מקדושת הימים האלה ומהשפעתה של מצוות חלה כאילו נתתי מעשר, וכשם שהנני מקיימת מצוות חלה בכל הלב, כך יתעוררו רחמיו של הקב"ה לשומרני מצער וממכאובים כל הימים. אמן.
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק