תפילה מיוחדת לזמן החופה

התורה בפרשת בראשית פסוק בודד ובעל משמעות רבה "על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו ודבק באישתו והיו לבשר אחד".  ולכן חוברהתפילה מיוחדת לציבור שנמצא בשעת החופה, המוזמנים יכולים לנצל את הזמן הגדול הזה לתפילה. וידוע שהזמן שהחתן מכסה את הכלה, וכן כל זמן החופה, זמנים מסוגלים לישועות. אנו נביא בפנכם את התפילה המיוחדת הזו למעמד המרגש והמיוחד.

נוסח התפילה המיוחדת לחתן ולכלה:

"רבונו של עולם, בשעת רצון זו עומדים החתן והכלה תחת החופה לייסד בית נאמן בישראל. אנא ישתבח שמך לעד, ברחמיך הרבים זכֵּם להקים בית כשר ונאמן ויהיה ביתם בנין עדי עד על אֲדְנֵי התורה והיראה, ותשרה שכינתך בביתם מתוך אהבה ואחוה, הבנה, שלום ורעות.

תן להם חיים ארוכים וטובים של שמחה אמיתית ופנימית מתוך ישוב הדעת, שלווה ובריאות איתנה ותברכם בכל מיני ברכה, ותשפיע עליהם משפע אוצרך הטוב, והצליחם ברוחניות ובגשמיות בכל מילי דמייטב, פרנסה בכבוד וברווח, ותזכם במקום ישוב נוח ומוצלח לקיים כל דברי תורתנו בקדושה, מתוך יראת שמים טהורה אהבה ושמחה תמידית.

וכן יהי רצון מלפניך מלך רם ונישא שתברכם "בִּרְכת שָׁדַיִם וָרָחַם", וזכֵּם להיפקד בנקל בזרע קודש של קיימא ולהעמיד דורי דורות של בנים ובנות צדיקים וישרים, כולם שומרי תורה ומקיימי מצוות מתוך יראת שמים טהורה ובריאות איתנה, וירוו מהם רוב נחת ואושר. ופרוס סוכת שלומך על כל יוצאי חלציהם ועל כל המחותנים. ונזכה כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו ולראות בבנין בית מקדשנו ותפארתנו בכלל עמך בית ישראל במהרה בימינו אמן.

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק